Last news

P?dc p?dcasi p?dca p?t126048 gotocasinorealmo hp?U s p?gotocasinorea p?d p?dcasi p?WilliamtiSep, 23:30 p?dcasi p?l0s.2.30.3366.2505 u/ i?moderedirect ref_e maks gevinst viking lotto id461 url p?d p?U s p?urlhttps c p?P?u o2157 b1 url m media js/netsoltrademar p?dcas p?gotohttp s: p?urlhttps ca p?modweblink opvisit_li nk lid2704 url p?urlhttps casinor m/bazaar-china/fengwu..
Read more
Här ökas värdet trefalt och lägger sig på.Ghost pirates Ghost pirates es una tragamonedas de 5 rodillos que ofrece 243 formas diferentes de ganar.Hier werden sehr oft Free Spins vergeben, nicht nur für heads up poker lessons neue sondern auch für Bestandskunden.Die Bedingungen, welche an die Auszahlung von..
Read more
Eller varför inte fånga banditer i vår vilda västern slot.Gratis spelautomater - Där Online casinon utmärker sig Ett område där spelautomater online utmärker från deras fysiska motsvarighet är att du kan spela gratis.Varje månad fylls det på med ett tu 160 blackjack fsx flertal nya online slots så..
Read more

Hva er innskuddsbasert pensjon


Videre har arbeidsgiver i utgangspunktet adgang til alene å endre innskuddsplanen, så lenge endringen ligger innenfor reglene om endring i regelverket.
Reguleringen, lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP-loven) inneholder regler om: hvilke foretak/bedrifter som er pliktige til å ha en kollektiv pensjonsordning for sine ansatte hva slags ytelser en kollektiv pensjonsordning skal inneholde minstekrav til innskudd eller premier regler om arbeidstakernes rettigheter regler om regnskapsopplysninger, finanstilsynets myndighet.
Unntaket er dersom arbeidsgiver i regelverket eller planen har bundet seg til ikke ensidig å endre planen, og playerunknown's battlegrounds add bonus videre dersom det er etablert en styringsgruppe for pensjonsordningen som skal uttale seg i saker som gjelder forvaltningen og praktiseringen av pensjonsordningen.Står det: Det skal beregnes feriepenger av bonus og provisjonsbasert lønn når dette vederlaget er et resultat av personlig arbeidsinnsats med de begrensninger som følger av ferielovens.Er bonusen en fast godtgjøring som kan unntas?Arbeidstakere som er i permisjon og som forutsettes å gjenoppta arbeidet etter endt permisjon skal som hovedregelvære medlem av pensjonsordningen i permisjonstiden.Bedriften har tre valg, oTP-loven bestemmer at foretakene/bedriftene skal ha pensjonsordning som følger bestemmelsene i innskuddspensjonsloven, tjenestepensjonsloven eller foretakspensjonsloven.Dette unntaket er begrunnet med at feriepenger er ment å erstatte bortfall av inntektstap, og at bonusutbetalinger og lignende som ytes uavhengig av arbeidsinnsats og fravær, ikke skal danne grunnlag for feriepenger.Lærlinger og andre under opplæring omfattes også dersom de mottar lønn eller annen godtgjørelse.Det fremgår blant annet av loven at det ikke skal beregnes feriepenger av arbeidsgivers dekning av utgifter til bilhold, kost, losji.I boken «Kollektive arbeidsrett Fougner mfl.Advokat Alf Kåre Knudsen i advokatselskapet Bing Hodneland.Også reglene for endringer av fastsatt ytelsesbasert pensjon er tilsvarende som lov om innskuddspensjon.Arbeidsgivere som ikke følger vårt pålegg kan bli ilagt løpende dagmulkt som løper inntil forholdet er rettet.Momenter kan være om du stiller din arbeidskraft til disposisjon og er underlagt arbeidsgivers instruksjonsmyndighet.Det er opp til arbeidsgiveren å avgjøre hvilken kalevala kasino kokemuksia type pensjonsordning som skal opprettes.At formuleringer slik som at «Bonusen er ikke feriepengegivende» ikke er tillatt.Dette er som oftest fra tidspunktet arbeidstakeren ble ansatt.3 er prinsippet uttrykt slik: «Hvis en arbeidsavtale mellom en arbeidstaker og en arbeidsgiver, som begge er bundet av en tariffavtale, inneholder noen bestemmelser som strider mot tariffavtalen er denne bestemmelsen ugyldig.».Det fremgår klart av lovens forarbeider at lønn i denne bestemmelsen omfatter all skattepliktig lønnsinntekt og beregnet personinntekt.Dette innebærer at pensjonen også skal beregnes av midlertidige og varierende tillegg og bonusutbetalinger, i den utstrekning disse anses som skattepliktig inntekt.
Hvis foretaket ikke har opprettet pensjonsordning, har du krav på at innskuddene fra foretaket skal innbetales fra det tidspunkt pensjonsordningen skulle vært opprettet.
Det avgjørende er dermed om bonus skal anses som lønn i henhold til lov om innskuddspensjon 5-5.

Tekst: Alf Kåre Knudsen, hva inngår i feriepengegrunnlaget?
Tjenestepensjonsordninger har i hovedsak tilsvarende krav til innbetalinger som innskuddspensjonsordninger, og som er ment å gi alderspensjon i samsvar med de minstekrav som gjelder for innskuddspensjonsordninger.
For sesongarbeidere er det egne regler.

Sitemap